09 ianuarie, 2011


me-a fost dat sa nu-nchid ochii,sa nu am sentimente.Dar am crescut intelegind lacrimi,cind imi zimbeau portrete...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu